Aktuality

Aktuální dění kolem NutriPro můžete sledovat rovněž prostřednictvím našeho newsletteru...

Upgrade softwaru NutriPro na verzi 11

10.3 2020

Proběhl upgrade softwaru NutriPro EXPERT na verzi 11. Software NutriPro EXPERT lze nyní používat také v síťové verzi, takže je možné sdílet jednu databázi se všemi počítači v rámci jedné sítě. Nová verze softwaru také obsahuje možnost exportu a importu klientů včetně všech jídelníčků a také export a import vlastních potravin.


Upgrade softwaru NutriPro na verzi 10

15.12 2019

Proběhl upgrade softwaru NutriPro EXPERT na verzi 10. V softwaru byly harmonizovány výpočty vlákniny dle metodiky EU a byly opraveny některé nedostatky. V současné době je databáze odbornou databází, která obsahuje až 80 nutrientů, homogenizovaná data, referenční úroveň dat, klinickou a enterální výživu, sportovní a doplňkovou výživu, komerční potraviny s aditivy a alergeny. NutriPro také nabízí originální modul ProfiReceptury pokrmů s korektními výpočty receptur včetně retenčních a výtěžnostního faktoru.


Upgrade databáze potravin NutriPro-NutriData (červen-říjen 2019)

10.10 2019

Od června 2019 postupně probíhá další rozšířování naší databáze NutriPro - NutriData. V databázi přibylo dalších více než 130 komerčních potravin a nových receptur pokrmů. Podrobnější informace o přidaných potravinách naleznete na facebookových stránkách NutriDat. Rozšiřování databáze neustále pokračuje...


Všechny potraviny databáze NutriPro-NutriData přístupné na webu

8.8 2019

Nově naleznete na webové adrese www.nutridata.cz/potraviny seznam všech potravin, které obsahuje naše databáze NutriPro-NutriData. Celý seznam potravin je v abecedním pořadí a po prokliku na potravinu se zobrazí i detail potraviny.


Rozšíření databáze potravin NutriPro-NutriData (únor-květen 2019)

23.5 2019

Od února do konce května 2019 postupně probíhalo rozšířování naší databáze NutriPro - NutriData o nové položky. V databázi za tuto dobu celkem přibylo více než 360 komerčních potravin a nových receptur pokrmů. Podrobnější informace o přidaných potravinách naleznete na facebookových stránkách NutriDat. Další rozšiřování databáze o nové potraviny plánujeme již brzy.


Upgrade webové aplikace NutriData na NutriData II. edice

18.12 2018

V prosinci 2018 jsme přidali do webové aplikace NutriData některé novinky (rozšířili jsme počet nutrientů, přidali podrobné informace o potravinách, apod.). Další informace můžete nalézt na https://nutripro.cz/nutridata/, nebo videoukázku na https://www.youtube.com/watch?v=WqVEAsO5Dr8.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

19.10 2018

19. října 2018 proběhla již čtvrtá aktualizace databáze NutriPro-NutriData v roce 2018. V databázi přibylo více než 280 komerčních potravin a nových receptur pokrmů, viz: facebook.com/nutridatacz/. Další rozšíření databáze můžete očekávat v průběhu listopadu nebo prosince.


Upgrade softwaru NutriPro na verzi 9

10.10 2018

Proběhl upgrade softwaru NutriPro EXPERT na verzi 9. V softwaru nyní nově naleznete možnost zobrazení grafu DIA/Wellness Index denní průběh. Tato funkcionalita je aktivní u všech klientů/ pacientů, u kterých znáte zaregistrovanou adresu účtu NutriData, kteří si zadávají své hodnoty Glykemie a Ketonemie spolu se svým každodenním stravováním ve webové aplikaci NutriData.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

23.7 2018

23. července 2018 proběhla další aktualizace databáze NutriPro-NutriData. Přibylo 70 nových potravin a receptur, více infromací můžete nalézt na našem facebooku: facebook.com/nutridatacz/. Další rozšíření databáze můžete očekávat během podzimu.


Upgrade softwaru NutriPro na verzi 8

25.5 2018

Proběhl upgrade softwaru NutriPro EXPERT na verzi 8. V softwaru nyní nově naleznete aktualizace v rámci legislativy GDPR, s doplněním importu doporučených denních dávek nutrientů podle aktuální evropské normy - EFSA.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

30.4 2018

30. dubna 2018 proběhla již druhá aktualizace databáze NutriPro-NutriData v roce 2018. Přidali jsme dalších více než 40 nových potravin a receptur. Podrobnější informace o nově přidaných potravinách můžete nalézt na našich facebookových stránkách NutriDat: facebook.com/nutridatacz/. Další rozšíření databáze můžete očekávat v průběhu léta.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

23.2 2018

25. prosince 2017 a 23. února jsme opět rozšířili databázi NutriPro-NutriData. Přidali jsme více než 30 nových potravin a receptur. Podrobnější informace o nově přidaných potravinách můžete nalézt na našich facebookových stránkách NutriDat: facebook.com/nutridatacz/. V blízké době chystáme další upgrady databáze NutriPro-NutriData.


Konference Obezitologie a Bariatrie 2017 v Mikulově

10.11 2017

Prezentovali jsme funkčnosti a nové možnosti softwaru NutriPro EXPERT a webové aplikace NutriData na konferenci Obezitologie a Bariatrie 2017 v Mikulově.


Aktualizace databáze potravin NutriPro-NutriData

16.10 2017

Od 1.7. do 16.10.2017 jsme v 6 upgradech do databáze NutriPro-NutriData přidali více než 200 nových potravin. Podrobnější informace o nově přidaných potravinách můžete nalézt na našich facebookových stránkách NutriDat: facebook.com/nutridatacz/.


Spolupracujeme se společností Vím, co jím

27.6 2017

Nově spolupracujeme se společností Vím, co jím. Spolupráce spočívá v postupném zařazování potravin splňujících kritéria Vím, co jím do databáze tak, aby mohlo jejich složení být k dispozici při vyhodnocování jídelníčků a připravených pokrmů. Do databáze budou dále zařazovány i hotové recepty, které splňují kritéria Vím, co jím.


Spolupracujeme s občanským sdružením DEBRA ČR, z.ú.

9.6 2017

NutriPro nově spolupracuje s občanským sdružením DEBRA ČR, z.ú., které nyní ke svému nutričnímu poradenství používá software NutriPro EXPERT a webovou aplikaci NutriData. Posláním DEBRA ČR, z.ú. je zvyšovat kvalitu života lidí trpících nemocí motýlích křídel a jejich rodinám.


Akce pořádaná Českou asociací sester a Elekta s.r.o.

20.5 2017

Ve dnech 19. - 20.5.2017 byly na akci pořádané Českou asociací sester a Elekta s.r.o. představeny nové funkcionality aplikace NutriData - DIA a Wellness profil, které jsou momentálně testovány.


Novinky v NutriDatech - DIA-WELLNESS Profil

11.4 2017

Prezentovali jsme novou verzi NutriDat v demonstračním Wellion busu u příležitosti konání Diabetologických dnů v Lázních Luhačovice 6. a 7. dubna 2017.

více informací »


NutriPro II verze 5,6,7 a NutriData

2.1 2017

V roce 2017 byly uvolněny nové klíčové inovace programů NutriPro a NutriData - verze 5, 6, 7...

více informací »


Právě připravujeme a usilovně testujeme nové funkce

20.10 2016

Tým NutriPro pro všechny své uživatele připravil užitečné novinky. V současné době se testují a uvolnění nové verze se blíží...

více informací »


Konference Obezitologie a Bariatrie 2016 - Tábor

13.10 2016

Tým NutriPro připravil posterové sdělení na konferenci Obezitologie a Bariatrie 2016 - Tábor.

více informací »


Konference Dietní výživa 2016 - Pardubice

11.10 2016

Tým NutriPro se zúčastnil Konference Dietní výživa 2016 - Pardubice.


Technologie v diabetologii - Darová 2016

6.10 2016

MUDr. Petr Cikl prezentoval možnosti použití NutriPro na konferenci: Technologie v diabetologii - Darová 2016

více informací »


Dia dny Luhačovice 2016

13.4 2016

Tým NutriPro představil posterovou prezentací na Dia dnech v Luhačovicích novinku - Záznamník diety. .

více informací »


NutriPro se účastnilo přednášky pro lékaře a diabetologická oddělení na IKEMu

7.3 2016

NutriPro se účastnilo přednášky pro lékaře a diabetologická oddělení na IKEMu, které pořádala paní profesorka Jirkovská.


NutriPro na odborné konferenci pro nutriční terapeuty

14.1 2016

NutriPro představilo nové funkcionality v programu NutriPro EXPERT na odborné konferenci Individualizace péče o diabetického pacienta se zaměřením na výživu, pořádané Sekcí nutričních terapeutů České asociace sester, jíž děkujeme za možnost představení individualizovaného nutričního řešení cestou moderního nutričního systému NutriPro - NutriData.

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 4.0.0

17.11 2015

Byla aktualizována databáze a přidány některé nové funkce, jako například zpětná komunikace s NutriDaty.

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 3.0.0

10.11 2015

Byl proveden upgrade NutriPro EXPERT na verzi 3.0.0

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 2.3.0

24.06 2015

Byla provedena aktualizace databáze o nové potraviny a drobné úpravy v tisku reportů.

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 2.2.0

16.03 2015

Dnes byl proveden upgrade NutriPro EXPERT na verzi 2.2.0

více informací »


Spuštění nové webové aplikace NutriData

01.02 2015

Dnes byla spuštěna webová aplikace NutriData.

více informací »


Upgrade NutriPro na NutriPro EXPERT 2

08.12 2014

Proběhl zatím největší upgrade na NutriPro EXPERT II. verze 2.0.0. Přibyly nové verze Wellness, Lite. Více o změnách 

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 1.0.4

27.07 2014

Provedli jsme upgrade NutriPro na verzi 1.0.4.

více informací »


Nutri Pro Wellness již brzy

01.04 2014

Toto není apríl! Pomozte nám navrhnout odlehčenou verzi nutričního programu Nutri Pro Wellness vyplněním krátkého dotazníku.

více informací »


Konference Sportovní výživa 2014

06.03 2014

6.3.2014 jsme se zúčastnili jako partneři konference Sportovní výživa 2014 v pražském IKEMu. Pro účastníky konference jsme měli připravenu soutěž s hlavní cenou v podobě roční licence Nutri Pro EXPERT.

více informací »


Upgrade NutriPro EXPERT na verzi 1.0.3

05.03 2014

Provedli jsme upgrade NutriPro na verzi 1.0.3. Více o změnách 

více informací »


Nutri Pro Klient v testovacím provozu

07.09 2013

Po intenzivním prázdninovém vývoji probíhá testování webové verze Nutri Pro KLIENT, která umožní klientům nutričních poradců průběžně zadávat konzumovaná jídla prostřednictvím PC nebo mobilních zařízení a odesílat je přímo svému poradci k vyhodnocení do programu Nutri Pro EXPERT

více informací »


Jsme pro Vás na Youtube

04.08 2013

Pro podporu uživatelů jsme spustili vlastní kanál s videotutoriály na Youtube - http://www.youtube.com/nutriproexpert

více informací »


Uvedení Nutri Pro EXPERT na konferenci ČSTL

20.03 2013

Na letošní konferenci ČSTL bude oficiálně představen program Nutri Pro EXPERT odborné veřejnosti.

více informací »


Nutri ProRSS