› Podpora » Manuál » Cílování

Cílování

Volba Cílování v hlavní liště v sekci Návštěva nabízí možnosti zadání cílů tělesných faktorů a příjmu nutrientů klienta. Zadané cíle se vztahují zvlášť ke každému klientovi a návštěvě. Zadané hodnoty se dědí do budoucích návštěv. Cíle se projeví v tiskových výstupech, návrzích a vyhodnoceních jídelníčků klienta.

Cíle klienta

Cíle tělesných faktorů klientaVolba Cíle klienta umožňuje nutričnímu terapeutovi přiřadit k aktuální označené návštěvě navržené cílové hodnoty tělesných faktorů klienta. Po prvním zadání a uložení hodnot se hodnoty cílování dále dědí do dalších nově vytvořených návštěv, a to vždy z návštěvy s nejnovějším datem.
Zadané hodnoty cílování se projeví v tiskových výstupech. Hodnoty cílování tělesných faktorů z více návštěv zobrazí trendový graf pro každý zadaný cíl. Faktory bez vyplněného cíle se v tiskové zprávě nezobrazí.
Po zadání všech sledovaných hodnot je potřeba tyto hodnoty uložit tlačítkem Uložit. To se nachází v pravé spodní části okna.

Cíle příjmu

Volba Cíle příjmu umožňuje nutričnímu terapeutovi přiřadit k aktuální označené návštěvě hodnoty příjmu nutrientů klienta. Napravo od pole nutrientu je zobrazena doporučená hodnota (rozmezí DDD) pro průměrného muže resp. ženu. Po prvním zadání a uložení hodnot se hodnoty cílování přebírají do dalších nově vytvořených návštěv, a to vždy z návštěvy s nejnovějším datem.

Zadané hodnoty cílování se zobrazují v oknech vyhodnocení a návrhu, dále také v tiskových výstupech. Pokud u nutrientu nejsou zadány cíle, probíhá vyhodnocení proti obecným DDD. Nutrienty bez vyplněného cíle se v detailní tiskové zprávě nezobrazí.

Tlačítko Import je určeno pro rychlé vkládání předdefinovaných hodnot nutrientů. Po kliknutí jednoduše vyberete požadovaný soubor s příponou xml a hodnoty se vám okamžitě načtou do příslušných polí.  Ukázkové soubory najdete na našich stránkách na adrese: www.nutripro.cz/podpora/download.

Po zadání všech sledovaných hodnot je potřeba tyto hodnoty uložit tlačítkem Uložit. To se nachází v pravé spodní části okna.