› Podpora » Manuál » Instalace

Instalace a aktualizace Nutri Pro EXPERT

Standardně uživatelé instalují aplikaci sami z internetu. Adresa s aktuálním instalačním balíčkem ke stažení je http://instalace.nutridata.cz/ (platí pro Win 7 a novější) . Kompletní dokumentace je k dispozici online buď ve formě html stránek, nebo v pdf souboru s uživatelskou příručkou.

Předpoklady instalace

HW a SW předpoklady:

  • PC s nainstalovaným systémem Windows 7 a vyšším (Windows XP vyžaduje instalaci za přítomnosti pracovníka NutriPro)
  • Monitor s rozlišením minimálně 1024x768 pixelů (doporučeno vyšší)
  • Funkční připojení k internetu

Předpoklady úspěšné instalace:

  • Zakoupené platné licenční číslo produktu
  • Aktivní připojení k internetu
  • Oprávnění instalovat programy

Průběh instalace

  1. Na stránce http://data.nutripro.cz/install/ lze zahájit instalaci stisknutím tlačítka Install. To vyvolá nejprve instalaci podpůrných komponent společnosti Microsoft.
  2. Poté proběhne instalace aktuální verzen NutriPro
  3. Následně je uživatel vyzván ke vložení licenčního klíče, který získal při zakoupení produktu

Po úspěšném dokončení instalace je vhodné provést základní nastavení aplikace popsané v oddílu Nastavení

Aktualizace

Program při každém spuštění kontroluje na adrese data.nutripro.cz, zda není k dispozici novější verze aplikace. Pokud novější verzi najde, nabídne ji ke stažení.Pokud je stažení nové verze odsouhlaseno, je třeba vyčkat, než proběhne stažení instalačního balíčku a instalace. To může několik minut trvat.


aktualizaceprubeh.png

Po úspěšné instalaci se program automaticky spustí již v aktualizované verzi.