› Podpora » Manuál » Návrh sestavy

Návrh sestavy

Návrh sestavy je sada jídelníčků pro budoucí období, připravená konkrétnímu klientovi pro nadcházející dny. Návrh sestavy připravuje nutriční poradce s ohledem na specifický stav a okolnosti klienta. Při vytváření návrhu sestavy však lze kromě ručního pořízení vyjít buď z aktuálního vyhodnocení jídelníčků klienta, nebo z některé z uložených vzorových sestav a tyto následně pouze modifikovat.

Nový návrh sestavy

Návrh sestavy je vždy vázán na konkrétní návštěvu klienta. Před zadáním Návrhu tedy musí být nejprve definována Návštěva. Pokud je Návštěva definována a vybrána, v hlavní liště v sekci Návštěva se zpřístupní odkaz Vytvořit návrh sestavy a po jeho volbě se otevře editační okno sestavy pro zadání nového Návrhu.

Nová vzorová sestava

V hlavním okně v liště v sekci Databáze sestav a potravin je volba Vzorová sestava. Ta otevírá okno sestav s definicí nové vzorové sestavy, tedy bez vazby na konkrétního klienta a jeho návštěvu. Vzorové sestavy slouží jako šablony pro snadnější návrh typických sestav, které pak lze pouze doladit dle potřeb konkrétního klienta.

Editace návrhu sestavy

Pro editaci Návrhu sestavy platí stejná pravidla jako pro editaci Vyhodnocení, detailní informace k editaci obsahu sestavy jsou uvedeny v sekci Jídelníček.

Smazání návrhu sestavy

Je-li potřeba smazat návrh sestavy, lze to provést z hlavní lišty v sekci Návštěva přes volbu Smazat a následně v podmenu vybrat možnost Smazat návrh.