› Podpora » Manuál » Návštěva

Návštěva

Návštěvy klientů jsou v programu evidovány v časové řadě, což umožňuje sestavení trendových zpráv, porovnání dopadů navržených sestav na zdravotní stav pacienta, využití dřívějších sestav jako základ pro návrh nových apod.

Na každé návštěvě může proběhnout přeměření sledovaných parametrů, vyhodnocení skutečně konzumovaných jídelníčků a návrh sestavy jídelníčků s ohledem na aktuální potřeby klienta.

Nová návštěva

Nová návštěva se nabídne ihned po založení nového klienta nebo ji lze vyvolat nad zvoleným klientem přes ikonu Nová návštěva. Jednotlivé návštěvy jsou od sebe odlišeny datem. Při založení nové návštěvy se implicitně nabízí aktuální datum, při editaci je však lze dle potřeby změnit.

V rámci návštěvy lze u klienta evidovat základní hodnoty jako je výška, váha, obvod pasu a boků, dále lze podrobněji evidovat další tělesné obvody, dále výsledky vyhodnocení složení těla přístrojem Bodystat (případně jiným) a konečně údaje o hladinách cholesterolu. K návštěvě lze doplnit rovněž komentář terapeuta. Ten se následně zobrazuje u dané návštěvy v přehledu návštěv a jednak je součástí tiskových výstupů.


Editace návštěvy

K zadaným datům návštěvy se lze kdykoliv vrátit a editovat je, je nutno mít vybraného správného klienta a jeho příslušnou návštěvu. Pro editaci návštěvy tedy není potřebná nabídka v hlaví liště, po výběru dříve založené návštěvy je možno ji hned upravovat.

Smazání návštěvy

Pokud je potřeba smazat chybně zadanou návštěvu, je možno tak učinit z hlavní lišty v sekci Návštěva přes volbu Smazat a následně (pokud bylo k návštěvě přiřazeno vyhodnocení či návrh sestavy) v podmenu vybrat možnost Smazat návštěvu. Pokud vyhodnocení ani sestava nebyly zadány, dojde ke smazání návštěvy již po volbě Smazat. Mazána je aktuálně vybraná návštěva, jež je vysvícena odlišnou barvou a jejíž detaily jsou právě na obrazovce. Smazání je potřeba potvrdit ještě v okně dialogu.