› Podpora » Manuál » Populační kategorie

Nastavení populačních kategorií a doporučených denních dávek

Nutri Pro EXPERT po instalaci nabízí dvě základní populačni kategorie pro vyhodnocení doporučených denních dávek jednotlivých nutrientů - muži a ženy. Ovšem někteří uživatelé mohou mít potřebu mít klienty rozděleny do více populačních kategorií, nejen podle pohlaví, ale rovněž podle věku, stupně fyzické zátěže a případně dalších faktorů. Nutri Pro EXPERT proto umožňuje importovat rozšířenou definici populačních kategorií, kterou lze v případě potřeby i editovat (přidávat vlastní kategorie, rušit stávající, měnit hodnoty). Vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázové nastavení, nemá Nutri Pro zatím uživatelské rozhraní pro práci s populačními kategoriemi. Změna jejich definice probíhá na úrovni doplnění příslušného definičního souboru  populačních kategorií do datového adresáře Nutri Pro.

Aktivace rozšířených populačních kategorií

Na základě dostupných zdrojů jsme připravili rozšířenou tabulku doporučených denních dávek pro 31 populačních kategorií členěných kromě pohlaví i dle věku a stupně fyzické zátěže. Definice je obsažena v souboru který lze naimportovat do Nutri Pro následujícícm způsobem:

  • Stažení souboru PopKategorie.zip (pravým tlačítkem na odkaz, zvolte uložit odkaz jako)

  • Po uložení souboru v počítači jej musíte rozbalit. Soubor obsahuje složku se soubory, které představují jednotlivé populační skupiny. Celou složku si uložte nejlépe na plochu nebo do umístění v počítači, kde ji lehce naleznete.:
  • Jakmile máte složku uloženou a rozbalenou v počítači, můžete k danému klientovi do zvolené návštěvy nastavit předdefinované DDD populačních kategorii. Populační kategorie můžete využít a nastavit přes možnost Cílování -> Cíle příjmu. Otevře se okno Cíle příjmu a zde pomocí tlačítka Import... si můžete zvolit příslušný soubor populační skupiny, který chete danému klientovi přiřadit. Hodnoty obsažené v DDD populační kategorie se načtou a okno cílování můžete uložit. Změny se projeví v cílech ve Vyhodnocení, Návrhu a v tiskových reportech. Další informace o cílování a cílech příjmů můžete nalézt na stránce Cílování.

Editace populačních kategorií

Soubor populačních kategorií je možno editovat jakýmkoliv textovým či xml editorem (stačí např. Poznámkový blok), pro uživatelsky příjemné zobrazení je však výhodné použít aplikaci Microsoft Excel.


V úvodním dialogu je vhodné zvolit otevření souboru jako tabulku XML:Soubor se pak otevře v dobře čitelném tabulkovém tvaru:Při Editaci je nutno dodržovat následující zásady:

  • Všechny nutrienty uvedené v tabulce nemusí mít vyplněnu doporučenou denní dávku
  • Soubor je třeba uložit opět pod volitelným jménem název_kategorie.xml (tedy přejmenovat změnit formát souboru z XLS na XML)
  • Upravený soubor můžete opět naimportovat ke klientovi do NutriPro EXPERT v cílech příjmu přes tlačítko import.