› Podpora » Manuál » Průzkumník sestav

Průzkumník vzorových sestav

Průzkumník sestav je nástroj, který umožňuje procházet všechny uložené sestavy z jednoho místa a provádět v nich změny včetně kopírování celých sestav, jídelníčků, nebo jednotlivých jídel. Je přístupný z hlavní obrazovky, v liště je v sekci Databáze sestav a potravin odkaz Průzkumník sestav.Průzkumník nabízí standardní funkce pro správu sestav (Nová, Editovat, Smazat), volitelně lze zobrazit nebo skrýt náhled sestavy či jídelníčku pomocí tlačítka Zobrazovat náhled. Podstatnou funkcí Průzkumníku sestav je Schránka.

Použití schránky

Schránka v Průzkumníku sestav funguje podobně jako schránka ve Windows. Lze tedy pomocí funkce Kopírovat nabrat do schránky sestavy nebo jídelníčky a následně buď v rámci Průzkumníka sestav nebo v okně Sestav použít funkci Vložit.

Pro kopírování nelze použít klávesových zkratek, je vždy nutno kliknout na nabídku Kopírovat resp. Vložit. To, co bude z průzkumníka kopírováno, je určeno aktivním řádkem v okně průzkumníka, nikoliv v okně náhledu. Tedy pro kopírování celé sestavy je třeba označit řádek se jménem a datem vzniku sestavy, pro kopírování jídelníčku je nutno rozkliknout ve stromové nabídce obsah sestavy a vybrat příslušný den. Po stisku tlačítka Kopírovat se pro usnadnění orientace v liště v sekci Schránka zobrazí, co je aktuálně ve schránce uloženo.

Export a import sestav

Program umožňuje Export sestav do formátu xml. Funkce slouží pro možnost přenášení vzorových sestav. Pokud je vybrána k exportu sestava klienta, je i ona vyexportována jako vzorová. Pro export musí být sestava vybrána v průzkumníku, poté je třeba v dialogu vybrat umístění exportovaného souboru se sestavou.

Import vzorových sestav umožňuje z vybraného umístění naimportovat dříve vyexportovanou vzorovou sestavu. Tato funkčnost umožňuje například sdílení vzorových sestav mezi nutričními poradci. Osvědčené vzorové sestavy jídelníčků najdete v sekci ke stažení.

Postup importu vzorové sestavy

Z webu stáhneme vybranou sestavu (volba Uložit cíl jako.. nebo Save link as.. apod)Vybereme cílové umístění na disku


V Nutri Pro EXPERT otevřeme Průzkumník vzorových sestav a zvolíme Importovat vzorovou sestavu


Vybereme dříve uložený xml souborNyní je sestava připravena k použití