› Podpora » Manuál » Vyhodnocení

Vyhodnocení

S nutričními daty klienta pracuje program ve dvou režimech. Vyhodnocením rozumíme zadanou sadu jídelníčků dodaných klientem, které obsahují skutečně zkonzumované potraviny za uplynulé období. Na základě tohoto vstupu je pak možno provést vyhodnocení množství přijatých živin a energie, porovnání vůči doporučeným denním dávkám. Pokud je k dispozici i návrh sestavy z poslední návštěvy, je možno zjistit, do jaké míry se klient držel doporučení.

V režimu Návrh sestavy pak nutriční terapeut sestaví klientovi na místu sadu jídelníčků pro další období.

Z hlediska zadávání do programu se jedná o analogické činnosti, zadávání údajů tedy bude popsáno pouze na příkladu Vyhodnocení.

Nové vyhodnocení

Vyhodnocení je vždy vázáno na konkrétní návštěvu klienta. Před zadáním Vyhodnocení tedy musí být nejprve definována návštěva. Pokud je návštěva definována a vybrána, v hlavní liště v sekci Návštěva se zpřístupní odkaz Vyhodnocení a po jeho volbě se otevře editační okno sestavy, v tomto případě pro zadání vyhodnocení.


V záhlaví vyhodnocení je přehledně zobrazeno jméno klienta a datum návštěvy, po najetí na informační ikonky se zobrazí komentář ke klientovi, resp. k návštěvě.


Nepovinná pole Název sestavy a Poznámka umožňují uvést specifika daného vyhodnocení.
Dále je možno uvést rovněž poznámku ke každému jednotlivému dni vyhodnocení. Obsáhlejší poznámky k sestavě jídelníčků a k jednotlivým dnům (jídelníčkům) lze otevřít samostatně v novém okně prostřednictvím ikony vpravo.
Tato pole je možno skrýt a opětovně zobrazit speciálním ovládacím prvkem vlevo od záhlaví vyhodnocení.
Zadávání dat sestavy po jednotlivých dnech je popsáno v sekci Jídelníčky.

Stáhnout vyhodnocení z webu

Aplikace Nutri Pro KLIENT umožňuje klientům zadávat svoje zkonzumované potraviny porstřednictvím webového rozhraní a ukládat je zabezpečeně na datový server  Nutri Pro. Nutriční poradce pak má možnost stáhnout jídelníčky zadané klietem z databáze jako podklad pro vyhodnocení. Rozhodující položkou pro správné přiřazení klienta je jeho e-mailová adresa.
Stažení jídelníčků se vyvolá nad zvolenou návštěvou klienta přes ikonu Nové vyhodnocení a podvolbu Stáhnout z webu…
V databázi se prověří zda od poslední návštěvy vybraný klient zadal nějaké jídelníčky přes webové rozhraní a pokud ano, nabídnou se ke stažení.
Po potvrzení volby Uložit jídelníčky a vytvořit z nich vyhodnocení se tato akce provede a nutriční poradce má klientova data k dispozici pro další zpracování vyhodnocení.

Editace vyhodnocení

Pokud má vybraná návštěva definované Vyhodnocení, je možno do něj vstoupit z hlavní lišty ze sekce Návštěva přes volbu Vyhodnocení. U návštěvy se v pravém sloupci zobrazuje orientační statistika zadaných sestav. Jak u návrhu, tak u vyhodnocení je uveden počet zadaných dní a energetický průměr na jeden den. Pod touto statistikou je vždy tlačítko s odkazem pro rychlý vstup do sestavy.

Smazání vyhodnocení

Je-li potřeba smazat vyhodnocení, lze to provést z hlavní lišty v sekci Návštěva přes volbu Smazat a následně v podmenu vybrat možnost Smazat vyhodnocení.

Převzetí vyhodnocení do návrhu sestavy

Pokud návrh sestavy vzniká na základě úpravy klientových stávajících výživových zvyků, lze s výhodou použít funkce Kopíruj do návrhu v liště okna Sestavy v sekci Vyhodnocení. Tato funkce funguje pouze za předpokladu, že k dané návštěvě ještě nebyl návrh sestavy založen. Funkce automaticky vytvoří návrh sestavy přesně shodný s vyhodnocením.