› Podpora » Rychlá nápověda » Vyhodnocení

Vyhodnocení

Legenda:


Prvek Popis funkce
1 Indkace, že jde o práci se sestavami jídelníčků
2 Označení vyhodnocení: Klient, návštěva, druh editované sestavy, název sestavy
3 Ukončení programu
4 Označení lišty nabídek Sestava
5 Sekce Schránka - umožňuje kopírování sestav a jejich částí
6 Kopírovat - lze kopírovat sestavu, jídelníček (jeden den sestavy), nebo denní jídlo
7 Vložit - umožňuje vložit kopírovanou hodnotu do aktuálního umístění
8 Obsah schránky - pro lepší organizaci zobrazuje, co bylo vykopírováno a je připraveno ke vložení
9 Sekce Vložit - umožňuje vložit potravinu nebo jídelníček do Vyhodnocení
10 Přidat potravinu - Vyvolá dialog přidání aktuálně zvolené potraviny z rychlé volby do jídelníčku
11 Potraviny - otevře tabulku potravin pro vložení (možnost zadat novou potravinu, hledat podle parametrů apod.)
12 Jídelníčky - Otevře dialog přidat jídelníček do sestavy, umožní výběr vzorového jídelníčku nebo převzetí jiného existujícího jídelníčku např. od jiného klienta nebo z jiné návštěvy
13 Sekce Dny v sestavě - Umožňuje přidávat a mazat dny (jídelníčky) sestavy
14 Přidat jídelníček - Založí nový den (jídeníček) sestavy
15 Smazat jídelníček - Vyvolá dialog k potvrzení smazání celého aktuálně vybraného jídelníčku (dne sestavy)
16 Sekce Jídelníček - umožňuje nasdtavit další vlastnosti jídelníčku
17 Název: - umožní pojmenovat aktuální jídelníček
18 Pořadí dne: možnost přesouvat pořadí jídelníčků v sestavě
19 Vytvoř recept - Z vybraného denního jídla vytvoří recept, který se pak chová jako samostatná potravina
20 Denní jídla - možnost definice jednotlivých denních jídel včetně uživatelských
21 Sekce Potravina - Edotace potravin v jídelníčku
22 Množství - umožňuje dodatečně změnit množství potraviny, totožné s množstvím u potraviny
23 Smazat potravinu - vyvolá dotaz na odstranění vybrané potraviny z jídelníčku
24 Posuň - umožňuje přesouvat potravinu v rámci jídla i mezi jídly v rámci jídelníčku
25 Tisk - vyvolá dialog Tisk reportu s možností nakonfigurovat obsah tiskového výstupu
26 Kopíruj do návrhu - Na základě aktuálně zadaného vyhodnocení vytvoří návrh sestavy shodného obsahu pro následnou editaci
27 Grafická analýza - zobrazí report vyhodnocení v grafické podobě
28 Nápověda a info - Nápověda k aplikaci, info o verzi
29 Hledání potravin - fulltextové hledání, seznam potravin se dynamicky zužuje na zadanou část názvu
30 Seznam potravin pro rychlé přidání - Lze buď potravinu vybrat a přidat tlačítkem Přidat potravinu, nebo rovnou přidat potravinu poklepáním
31 Označení vyhodnocení: Klient, návštěva, druh editované sestavy, název sestavy. Informační ikonky zobrazí poznámku klienta a návštěvy
32 Název sestavy - nepovinný, odlišení sestavy od ostatních zadaných
33 Poznámka - další doplňující údaje k sestavě
34 Záložky dní sestavy, každý den má svůj název, volbou záložek lze přepínat mezi dny
35 Nadpisy jednotlivých sloupců jidelníčku
36 Denní jídlo v jídelníčku s energetickým obsahem, ikona šipky umožňuje jídlo skrýt a opět zobrazit
37 Řádek potraviny zadané v rámci denního jídla - zobrazuje se přehled obsažených nutrientů
38 Sumarizační řádek za celý jídelníček - součty nutrientů, červené označení překročených dávek
39 % DDD - Procentuální vyjádření příjmu doporučené denní dávky nutrientu v rámci vybraného jídelníčku
40 % EP - vzájemné procentuální zastoupení sachariků, tuků a bílkovin
41 Sestava - průměr % DDD - procentuální vyjádření průměrného příjmu doporučené denní dávky nutrientů dané sestavy
42 Jednotlivé hodnoty - sumarizované hodnoty za jednotlivé nutrienty dle nadepsaných sloupců jídelníčku