› Podpora » Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Následující tabulka obsahuje definici pojmů, jak jsou používány v kontextu programu NutriPro


Pojem Použití
Denní jídla Uživatelsky modifikovatelná sada denních jídel od snídaně po 2. večeři. K dennímu jídlu jsou v jídelníčku přiřazeny potraviny.
Jídelníček Kompletní soupis všech potravin přijímaných v průběhu dne. Jídelníček je rozdělen do denních jídel.
Kategorie potravin Množina potravin podobného původu nebo složení. Rozčlenění do kategorií umožňuje snazší orientaci v tabulce potravin.
Návrh sestavy Sada jídelníčků navržená nutričním terapeutem klientovi na míru pro další období.
Potravina Položka z databáze potravin, může jít o surovinu, polotovar, či hotové jídlo. Potraviny mohou být buď obecné bez uvedení značky a výrobce, nebo může jít o konkrétní výrobky.
Populační kategorie Klienty lze rozčlenit do tzv. populačních kategorií v základní variantě na muže a ženy a v pokročilé na další kategorie dle věku a fyzické zátěže. Používá se pro vyhodnocení doporučených denních dávek.
Sestava Sada jídelníčků. Podle typu sestavy (Návrh, Vyhodnocení, Vzor) je sestava podbarvena různou barvou. Tiskové sestavy jsou pro zamezení zmatení pojmů zmiňovány jako tiskové výstupy.
Vyhodnocení Sada jídelníčků dodaných klientem, obsahujících skutečně zkonzumované potraviny za minulé období.
Vzorová sestava Vzorové sestavy slouží jako šablony pro snadnější návrh typických sestav, které pak lze pouze doladit dle potřeb konkrétního klienta.
Vzorový jídelníček Součást vzorové sestavy, šablona typického jídelníčku pro rychlou tvorbu Návrhu sestavy.