Novinky > Upgrade NutriPro na NutriPro EXPERT 2

Upgrade NutriPro na NutriPro EXPERT 2

08.12. 2014 Proběhl zatím největší upgrade na NutriPro EXPERT II. verze 2.0.0. Přibyly nové verze Wellness, Lite. Více o změnách 


NutriPro se dočkalo dalších převratných změn, nyní povýšilo na NutriPro II (NutriPro verze 2) - verze 2.0.0.

V NutriPro 2 nyní nově naleznete: 

 • Přibyly nové verze Expert, Wellness, Lite podle zakoupené licence. Expert obsahuje všechny funkce, ostatní verze mají funkční omezení, viz ceník a náš web www.nutripro.cz
 • Práce s energetickým výdejem: (V kartě hotnoty návštěvy v sekci "Data z analýzy složení těla..." přibylo následující)
  • BMR (Bazální metabolismus / Basal metabolic rate) - v detailu návštěvy lze vypočíst BMR podle jedné z pěti rovnic (popisek v tooltipu u BMR)
  • PAL (běžná úroveň fyzické aktivity) - v kartě klienta (detialy klienta) se nastavuje běžná hodnota PAL, tuto lze potom přepsat v detailu návštěvy pro každou návštěvu zvlášť (jiná aktivita u konrétní návštěvy)
  • CEV - celkový energetický výdej = BMR * PAL, lze zadat také ručně
  • dodatečný energetický výdej pro každý den lze zadat u práce s jídelníčkem - jednoduchá KALKULAČKA energetického výdeje podle aktivit
 • Cílování příjmu nutrientů: (V hlavním okně v ribbonu (horní ovládací lišta) v sekci Návštěva - Cílování...
  • každému klientovi lze individuálně nacílovat hodnoty žádaného příjmu nutrientů, tyto jsou potom zobrazeny u sestavování jídelníčku a v tištěném reportu.
 • Cílování tělesných faktorů klienta
  • podobně lze cílovat i žádané tělesné faktory klienta
 • Vylepšené a předělané reporty - tištěné výstupy
  • např. tisk informací o nedostatcích konkrétních nutrinetů s informacemi
  • speciální DIA report
 • Rozšířená databáze potravin o nové validované položky