› Podpora » Manuál » Jídelníček

Jídelníček

Jídelníček je kompletní sada jídel na jeden den. V rámci jídelníčku je možno spravovat i pitný režim a příjem doplňků stravy. Jídelníček je v programu vždy zařazen do sestavy, i vzorové jídelníčky jsou součástí vzorových sestav.

Nový jídelníček

Se založením nové sestavy se v ní automaticky založí jídelníček s názvem Den1 pro naplnění prvního dne sestavy. Název jídelníčku je možno změnit v liště otevřeného okna Sestava v sekci Jídelníček. Každý definovaný jídelníček sestavy má v sestavě vlastní záložku, kliknutím na její ouško se lze mezi jídelníčky sestavy přepínat.


Skupiny nutrientů v jídelníčku

Program implicitně zobrazuje v jídelníčku základní skupinu nutrientů, které jsou sledovány nejčastěji. Je ale možno jednoduše přepnout zobrazení na některou další specializovanou skupinu nutrientů jednoduchým najetím na nabídku skupin nutrientů:

Zařazení nutrientů do jednotlivých skupin lze modifikovat v nastavení skupin nutrientů. Tato nabídka je přístupná buď z hlavní obrazovky nastavení nebo přímo z nabídky skupin nutrientů v jídelníčku jako první nabídka pod ikonou nastavení. Editace skupin nutrientů je popsána v sekci Skupiny nutrientů.

Editace jídelníčku

Jídelníček je přístupný k editaci po kliknutí na jeho záložku. Samozřejmě nejprve musí být otevřena sestava, jejíž je jídelníček součástí.

Smazání jídelníčku

V okně sestavy v liště Dny v sestavě je volba Smazat jídelníček pro odstranění aktuálně vybraného jídelníčku ze sestavy. Výmaz jídelníčku je nutno ještě potvrdit v okně dialogu.

Změna pořadí jídelníčku

Pořadí jídelníčků lze v rámci sestavy libovolně přesouvat. K tomu slouží v liště v sekci Jídelníček ovládací šipky Pořadí dne. S jejich pomocí je možno vybraný jídelníček v sestavě posouvat buď směrem k začátku nebo ke konci.

Denní jídla v jídelníčku

Zatímco v rámci aplikace lze nastavit všechna denní jídla, která připadají při práci daného nutričního terapeuta v úvahu, u jednotlivých jídelníčků bývá zpravidla využita jen část z celkové nabídky. Implicitně se pro nový jídelníček nabízejí základní denní jídla, Další denní jídlo lze přidat buď volbou Denní jídla nebo přidáním potraviny do denního jídla, které zatím není v jídelníčku zavedeno. Naopak rušit z jídelníčku lze jen ta denní jídla, k nimž nejsou zadány žádné potraviny.

Vložení potraviny do jídelníčku

Nejrychlejší způsob přidání potraviny do jídelníčku je prostřednictvím nabídky Rychlé přidání potravin v levém sloupci okna Sestava. Ta nabízí veškeré dostupné potraviny v abecedním řazení, seznam je možno zúžit zadáním hledaného textu do pole Hledej potraviny…

Zúžení seznamu probíhá fulltextově, zobrazí se tedy všechny potraviny, které kdekoliv ve svém názvu obsahují hledaný text.

Po zvolení potraviny z panelu rychlého přidání potravin se objeví dialog umožňující zadat množství potraviny (volitelně v různých jednotkách, lze zadat např. jednotku malý kelímek, pokud je pro konkrétní výrobek definována) a denní jídlo jídelníčku, kam má být zařazena.

Odstranění potraviny z jídelníčku

Potravinu lze z jídelníčku odstranit. Nejprve musí být vybrána a pak lze zvolit v liště sestavy v sekci Potravina ikonu Smazat potravinu. Jako u každého mazání i zde je nutno potvrdit v okně dialogu svůj záměr.

Přesun pořadí potraviny

Pokud vyvstane potřeba potravinu v rámci jídla nebo mezi jídly v rámci jídelníčku přesunout, lze to provést volbou Posuň v sekci Potraviny v liště okna sestava. Přesouvaná potravina musí být předtím vybrána.

Vložení vzorového jídelníčku do sestavy

Pro usnadnění zadávání lze vložit do navrhované sestavy některý ze vzorových jídelníčků. Příslušná volba Jídelníčky je dostupná v okně Sestava v sekci Vložit. Tím se otevře okno přidání jídelníčku do sestavy a je možno vybrat buď některý ze vzorových jídelníčků, nebo i dříve zadaný jídelníček kteréhokoliv z klientů. Pokud je vybrán jídelníček, stane se v liště aktivní ikona Vložit a po jejím zvolení se vybraný jídelníček zkopíruje do aktuálně editované sestavy.