› Podpora » Manuál » Klient

Klient

klient40.png Program obsahuje databázi klientů, k nimž jsou v časové řadě přiřazovány údaje z jejich návštěv. Díky tomu lze u klietnů zpětně podrobně dohledat vývoj terapie i její výsledky. Kromě evidence základních údajů program umožňuje i doplnění poznámky pro potřebu terapeuta.

Nový klient

klientAdd40.png Po kliknutí na ikonu Nový klient se otevře prázdný formulář Editace klienta. V jednotlivých polích je šedý popisek označující, jaké údaje jsou očekávány. Povinný údaj příjmení je označen červeným vykřičníkem, bez jeho vyplnění nelze klienta uložit.


klientzadani.png

Po vyplnění všech sledovaných údajů o klientovi je lze příslušným tlačítkem uložit do databáze. Tlačítko Zrušit umožňuje opuštění formuláře bez uložení zadaných údajů. Tím je proces zadávání nového klienta úspěšně ukončen. Po uložení klienta se tento automaticky objeví v levém sloupci klientů a program nabídne zadání návštěvy.


klientpozadani-(1).png

Editace klienta

KlientDetaily40.png Editace klienta je dostupná buď prostřednictvím ikony Upravit detaily, nebo rychlý přístup lze vyvolat dvojklikem nad jménem klienta. Formulář pro editaci je shodný se zadávacím formulářem klienta.

Smazání klienta

klientDelete40.png Odstranit klienta lze volbou ikony Smazat klienta. Tato funkce smaže nejen kartu klienta, ale i veškeré jeho návštěvy, vyhodnocení a sestavy. Před provedením této akce je nutno ji ještě potvrdit v dialogu, aby nedošlo ke smazání klienta omylem.

Vyhledání klienta

KlientFind40.png Vyhledat klienta lze prostřednictvím okna fulltextového vyhledávání Hledej klienty umístěného přímo nad seznamem klientů. Fulltextové vyhledávání znamená, že není nutno začít zadávat příjmení, vyhledává se obsah zadaného řetězce v příjmení a jméně všech klientů.  Vyhledané záznamy se dynamicky zužují podle shody aktuálně zadaného řetězce.


klientvyhledavani.png