› Podpora » Manuál » Záloha dat

Záloha dat

Program je vybaven funkcí záloha a obnova dat. Tyto funkce slouží pro ochranu před nechtěným smazáním dat, před poškozením databáze apod. Vzhledem k tomu, že záložní data jsou ukládána ve stejném umístění jako vlastní databáze, neposkytuje záloha ochranu v případě selhání disku, odcizení či zničení počítače apod.
Velmi doporučujeme alespoň jednou za měsíc vytvořené zálohy následně kopírovat na oddělené místo (externí disk, síťové nebo internetové úložiště), čímž se významně zvýší bezpečnost zálohovaných dat.

Záloha

Program umožňuje na vyžádání zazálohovat jedním tlačítkem kompletní stav celé databáze, který je potom možno v budoucnu obnovit. Zálohu lze provést v okně Nastavení (volba Nastavení v hlavní liště) v záložce Záloha, volba Zálohovat databázi nyní

Záloha dat pro jednoduchost nenabízí ani název ani umístění, standardně se tvoří do adresáře v uživatelském profilu počítače. V názvu souboru je obsaženo časové razítko, při obnově lze tedy snadno vybrat databázi příslušného období.
Zálohu doporučujeme provádět pravidelně alespoň jednou týdně, dále vždy, když dojde k zadání většího množství dat a rovněž před rozsáhlejším mazáním např. starých návštěv klientů.
Ve výchozím nastavení Nutri Pro EXPERT provádí automatickou zálohu databáze po každém opuštění programu. Pokud celkový objem zálohovaných dat přesáhne určitý limit (standardně 100 MB), začnou být zálohy od nejstarší automaticky odmazávány. Silně doporučujeme provádění automatických záloh databáze ponechat aktivní. 

Obnova

Obnovu dříve zazálohované databáze lze provést prostřednictvím volby Obnovit databázi ze zálohy… ze záložky Záloha v okně Nastavení. Poté je třeba vybrat, která záloha má být obnovena, zálohy jsou rozlišeny datem a časem pořízení.
Po potvrzení požadované zálohy dojde k obnově a aplikace se poté vypne. Při dalším spuštění jsou k dispozici data ve stavu obnovené zálohy.
Obnova databáze přepisuje veškerá aktuální data stavem zvolené zálohy, nezálohovaná data pořízená mezi pořízením obnovované zálohy a obnovou budou nenávratně ztracena.