1. LF Univerzity Karlovy používá Nutri Pro EXPERT

3. 4. 2014
V akademickém prostředí si Nutri Pro EXPERT získává čím dál větší oblibu. Mezi našimi uživateli je i 1. LF UK Praha, konkrétně Ústav tělovýchovného lékařství pod vedením doc. MUDr. Zdeňka Vilikuse, CSc.
Více o zaměření a aktivitách Ústavu tělovýchovného lékařství 1.LF UK se dozvíte na http://utl.lf1.cuni.cz/