Fakultní nemocnice u sv. Anny

15. 12. 2013
Mezi uživatele Nutri Pro EXPERT se připojilo prestižní pracoviště ICRC FNUSA Brno.
Program je zde nasazen v síťové verzi a využíván dvěma nutričními terapeutkami. Děkujeme tímto Haně Bauerové za cenné náměty k vylepšení funkčnosti programu a těšíme se na další spolupráci.
Více o zaměření a činnosti Mezinárodního centra klinického výzkumu se dozvíte na http://www.fnusa-icrc.org/