Fakulta sportovních studií MU Brno

15. 3. 2013
Fakulta sportovních studií MU Brno používá Nutri Pro EXPERT na několika pracovištích.
Děkujeme teamu Ing. Ivy Hrnčiříkové PhD. za spolupráci na vývoji a cenné podněty. Více o zaměření a činnosti FSpS najdete na http://www.muni.cz/fsps