Licenční podmínky firmy Fitsport-komplex s.r.o.

Licenční podmínky firmy Fitsport-komplex s.r.o. mezi UŽIVATELEM (oprávněným z licence) softwarového produktu NutriPro nebo NutriData a společností Fitsport-komplex s.r.o., registrovanou u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18293, se sídlem v Ivančicích, Polní 1006/11, PSČ 664 91, IČ 60740736, jako poskytovatelem licence (dále jen Fitsport-komplex s.r.o.).

Souhlas s licenčními podmínkami

Uživatel souhlasí s licenčními podmínkami okamžikem zakoupení software NutriPro nebo NutriData.

Vygenerování licenčního jména licence NutriPro

Pro vygenerování licence NutriPro je potřeba od uživatele znát licenční jméno (unikátní název definovaný uživatelem). Licenční jméno může být např. jméno soukromé osoby, společnosti, nebo jiný název. Takto vygenerované licenční jméno se poté zobrazuje v softwaru NutriPro na všech tiskových výstupech, proto je vhodné si jej pořádně promyslet. Licenční jméno nelze bez předchozí domluvy změnit. Po obdržení objednávky bude uživateli zaslán k vyplnění dotazník, kde uživatel toto licenční jméno uvede.

Užívání počtu licencí NutriPro

Náš software můžete instalovat, otevírat, zobrazovat a spouštět jen na tolika počítačích, pro kolik máte zakoupenu licenci (počet instalací). Pokud chcete software NutriPro instalovat i na jiném PC, je nutné si nejprve licenci rozšířit zakoupením další licence.

Přeinstalace software NutriPro

Pokud se Váš počítač z jakéhokoli důvodu pokazí, nebo budete chtít přeinstalovat software na nový počítač, není nutné si kupovat novou licenci.

Stačí dát vědět pracovníkovi firmy Fitsport-komplex s.r.o., že se Váš počítač pokazil, nebo že chcete software přeinstalovat do nového počítače (s podmínkou, že software ve starém počítači odinstalujete a nebudete jej zde dále používat) a pracovník firmy Fitsport-komplex s.r.o. Vám rozšíří licenci na další počítač.

V případě, že byste ve výše uvedeném případu používali licenci (zakoupenou pro 1 PC) na starém i novém počítači, tedy na 2 PC, jedná se o závažné porušení licenčních podmínek a licence bude bez náhrady ukončena.

Instalace SW NutriPro v jednom PC do více uživatelských účtů

Ano, software NutriPro je možné nainstalovat pod stejným licenčním jménem na jeden počítač vícekrát. Pokud tedy z nějakého důvodu nainstalujete software NutriPro na jeden počítač vícekrát (do více uživatelských účtů) se stejným instalačním jménem, nedojde tím k porušení licenčních podmínek. Licence se vždy vztahuje k danému počítači, nejen k uživatelskému účtu. Počátek užívací doby licence NutriPro a NutriData

Počátek užívací doby licence NutriPro začíná dnem instalace SW, pokud si uživatel objedná licenci NutriPro včetně úvodního zaškolení a instalace do PC odborným pracovníkem NutriPro.

Pokud si uživatel software přeje instalovat do PC sám, užívací doba licence začíná dnem vygenerování a odeslání licence uživateli.

Začátek platnosti licence lze upravit dle požadavku uživatele po předchozí domluvě.

Doba užívání licence NutriData začíná dnem aktivace licenčního kódu.

Možnost změny typu licence z NutriPro Start na NutriPro Expert

Pokud si chcete na 3 měsíce vyzkoušet software NutriPro, je pro Vás vhodná verze START, kterou můžete kdykoli během prvních 3 měsíců převést na verzi EXPERT a pouze doplatit cenový rozdíl mezi oběma verzemi. NutriPro EXPERT poté bude mít začátek platnosti licence stejný jako zkušební verze NutriPro START.

Postoupení licence NutriPro jinému subjektu

Veškerá svoje práva a povinnosti vyplývající z licenční smlouvy k softwarovému produktu můžete trvale převést na jiný subjekt. Převod licence z původního na nového vlastníka licence lze uskutečnit za splnění několika podmínek:

  • Zaslání žádosti o převod licence s uvedením důvodu převodu licence, úplným kontaktem nového uživatele licence s podpisem – podpisem žádosti mj. potenciální nový vlastník licence softwarovému produktu vyjadřuje souhlas s převodem, s obchodními podmínkami a s licenčními podmínkami, podpisem vlastníka licence
  • úhrada manipulačního poplatku
  • souhlas společnosti Fitsport-komplex s.r.o. s realizací převodu.

Licence registrovaného softwarového produktu je převedená okamžikem vyjádření souhlasu Fitsport-komplex s.r.o. s převodem licence. Předpokladem pro udělení tohoto souhlasu je skutečnost, že žádost splňuje veškeré požadované náležitosti.

Softwarový produkt získaný se slevou pro určitou skupinu uživatelů je možné převést na jiného vlastníka za předpokladu, že tento budoucí vlastník splňuje podmínky důvodu přiznání původní slevy. V opačném případě lze převod licence realizovat pouze po doplacení rozdílu mezi cenou produktu po slevě a plnou cenou produktu platnou v době převodu licence.

Postoupení licence NutriData není z technických důvodů možné.

Závěrečná ustanovení

Veškeré písemnosti určené společnosti Fitsport-komplex s.r.o. v souvislosti s touto smlouvou je UŽIVATEL povinen posílat výhradně na adresu: Bezručova 620, Židlochovice 667 01 nebo elektronickou poštou na adresu: info@ nutripro.cz nebo prodej@fitsport-komplex.cz.

Další práva a povinnosti jsou upraveny v Obchodních podmínkách NutriPro.

Stránka se načítá...