NutriPro EXPERT

5 důvodů proč používat NutriPro EXPERT

1. Šetří čas terapeutovi i jeho klientům

Při vývoji NutriPro EXPERT jsme kladli důraz na maximální efektivitu zpracování. Zadávání jídelníčků k vyhodnocení dosud kladlo značné nárkoky jak na klienta, tak na terapeuta. Dnešní technologie umožňují zdlouhavé vypisování formulářů a následné přepisování do programu nahradit webovým rozhraním, kdy klient zadává své jídelníčky k vyhodnocení elektronicky.

Webová aplikace NutriData

Webové rozhraní funguje na každém počítači připojeném k internetu, je možno využít i mobilní verze pro smartphony a tablety. NutriData umožňují

 • zapsat konzumaci hned po dojezení kdykoliv během dne
 • zadávat bleskově potraviny pomocí pokročilého fulltextového vyhledávání
 • zadávat volitelně v běžných dávkách (balení, kus, plátek apod.) nebo v gramech
 • po zadání zobrazit orientační vyhodnocení hlavních nutrientů vůči GDA
 • elektronicky odeslat zadané hodnoty k vyhodnocení svému terapeutovi
 • sledovat energetický výdej, navíc nabízí možnost managemantu aktivit nad rámec průměrného denního výdeje energie
 • graficky sledovat trendový vývoj hmotnosti a energetické bilance

Proč je NutriPro EXPERT efektivnější

Ačkoliv webová aplikace NutriData představuje zásadní mezník v zadávání jídelníčků, samotná aplikace NutriPro EXPERT nabízí pro zvýšení rychlosti a efektivity práce ještě mnohem více:

 • Bleskové vyhledávání potravin
 • Vzorovné sestavy jídelníčků
 • Kopírování sestav, jídelníčků, jídel i potravin
 • Návrh na základě vyhodnocení
 • Vlastní receptury
 • Okamžitý náhled na výsledky zadání

Kombinace těchto vlastností umožňuje uživateli programu NutriPro EXPERT šetřit čas trávený zadáváním a věnovat se plně potřebám klienta.

2. Pracuje tak přesně, jak to jen jde

 • Databáze 12000+ položek s uvedením zdroje
 • Vyhledávání podle parametrů
 • Doporučené dávky dle populačních skupin
 • Historie návštěv a vyhodnocení

3. Motivuje klienta ke spolupráci

 • Webová aplikace NutriData
  • Průběžné vyhodnocení
  • Okamžité zadávání
  • Možnost Telemedicíny
 • Návrhy sestav obsahují gramy i obvyklé dávky
 • Každá sestava může obsahovat komentář poradce klientovi na míru

4. Přizpůsobuje se a rozvíjí dle Vašich potřeb

 • Editovatelné populační skupiny
 • Doplňování vlastních potravin s možností uploadu pro doplnění do dalšího upgrade databáze
 • Vlastní receptury s možností uploadu pro doplnění do standardu
 • Výběr tiskových výstupů dle potřeby

5. Posiluje důvěru

 • Nejmodernější technologie
 • Používáno špičkovými pracovišti v ČR (výzkum na VŠ, nemocnice, prestižní komerční poradny)
 • Maximální efektivita a přesnost
 • Výstupy klientovi na míru

Všechny tyto faktory zvyšují prestiž pracoviště používajícího NutriPro EXPERT. Používat NutriPro EXPERT znamená sledovat nejnovější trendy v propojení technologií s nutričním poradnestvím. Používat NutriPro EXPERT znamená být členem komunity špičkových pracovišť a spolu s nimi přispívat k jeho dalšímu rozvoji a zlepšování.

Přehled vlastností systému

Klienti


 
Základní údaje
Vyhledávání
Skupiny
Poznámky
Kategorie

Návštěvy

 
Aktuální stav
Poznámky
Vazby na sestavy
Trendové zprávy
Cílování parametrů klienta
Cílování příjmu nutrientů

Vyhodnocení


 
Porovnání s DDD
Grafický výstup požadované podrobnosti
Zadá klient přes webové rozhraní
Elektronicky odesílá poradci
Možno zadat i přímo v programu
Možnost editovat dodatečné aktivity k CEV

Návrhy sestav


 
Lze sestavit na základě:
 • Vyhodnocení
 • Vzorové sestavy
 • Jiné sestavy
 • Ad hoc

Jídelníčky


 
Volitelná denní jídla
Volitelný název jídelníčku
Kopírování
Vzorové jídelníčky
Možnost vytvářet a sdílet vzorové jídelníčky

Potraviny


 
Kvalitní databáze
Členění do kategorií
Inteligentní filtrování
Možnost uživatelsky doplnit
Práce s recepturami

Uživatelsky příjemné rozhraní

 • Snadné intuitivní ovládání
 • Fulltextové vyhledávání
 • Možnost exportu sestav

Databáze potravin

 • Více než 12000 potravin v databázi v desítkách kategorií a podkategorií
 • Možnost doplňovat vlastní potraviny
 • Možnost sledovat širokou řadu nutrientů (79)
 • Databáze verifikována špičkovými pracovišti
 • Vyhledávání přes kategorie i fulltextem

Vývoj a podpora

 • Pravidelné updaty databáze, možnost navrhovat nové položky k zařazení
 • Pravidelné upgrady programu
 • Možnost sdílení potravin, receptur a jídelníčků v komunitě uživatelů
 • Uživatelská podpora prostřednictvím internetu - šetříme Váš čas i peníze

Příznivá cenová politika

 • Dostupnost
 • Špičkový poměr výkon/cena
 • Rychlá návratnost
 • V ceně udržovacího poplatku 15 min. vzdálené podpory měsíčně zdarma

Další informace k NutriPro EXPERT

Manuál
Ceník
Objednat

Stránka se načítá...