NutriPro START

Plnohodnotná verze softwaru NutriPro EXPERT na 3 měsíce.

NutriPro START je z hlediska funkčnosti plnohodnotnou verzí programu NutriPro EXPERT. Jedná se však nikoliv o prodej, ale o poskytnutí licence formou pronájmu na období tří měsíců. Případné aktualizace na nové verze jsou v ceně pronájmu. Jediné omezení spočívá v tom, že při každém spuštění aplikace musí být k dispozici aktivní připojení k internetu.
Tato verze je vhodná pro vyzkoušení funkčnosti programu nebo pro ty subjekty, pro něž je schůdnější místo počáteční investice do zakoupení licence rozložit platby do menších částek ve formě pronájmu.

Verze NutriPro START je dostupná pouze jako jednolicence, pro využité formou multilicence je třeba zakoupit verzi NutriPro EXPERT.

Výhody varianty NutriPro START

  • pronájem licence bez vyšší počáteční investice
  • možnost pronájem kdykoliv ukončit nebo naopak prodloužit
  • automatické updaty na aktuální verze softwaru i databáze

Omezení varianty NutriPro START

  • není cenové zvýhodnění pro více licencí
  • nutnost být připojen k internetu
  • v dlouhodobém horizontu dražší než pořízení NutriPro EXPERT
  • po roce užívání verze START je uživatel povinen uhradit i roční podporu ve stejné výši jako je cena roční podpory verze NutriPro EXPERT (1 licence)

Další informace k NutriPro START

Manuál
Ceník
Objednat
Stránka se načítá...