Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data sdělená prostřednitvím těchto stránek jsou soukromá a budou použita jen k účelu, k němuž byla získána. Vaše osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě, pokud o to sami nepožádáte nebo s tím předem nevyslovíte souhlas.

Autorská práva

Na veškerý obsah těchto stránek se vztahují autorská práva společnosti Fitsport-komplex s.r.o a jeho užití se řídí příslušnými právními normami. Obsahem se míní zejména veškeré texty, grafika a software, který je možno z tohoto serveru stáhnout.

Obsah může obsahovat nepřesnosti a chyby. Uvedené informace jsou pravidelně měněny a Fitsport-komplex s.r.o může zde popisované produkty nebo programy kdykoli zdokonalovat nebo měnit. Společnost neodpovídá za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody ani za škody vzniklé následkem ztráty použitelnosti, dat nebo zisku, a to i v případě smluvního závazku, zanedbání či jiné protiprávní akce, ani za škody způsobené nebo související s používáním či výkonem softwaru, dokumentů nebo informací nebo poskytnutím nebo neposkytnutím služeb dostupných na tomto serveru.